ලොතරැයි මණ්ඩලය ගැන ප්‍රශ්නයක් නම් ජනාධිපතිතුමා එක්ක බේර ගන්න


Thushara-Idhunil_19_06_2017

අමාත්‍යාංශයන් හා ඒවායේ විෂය පථය පිළිබදව මාධ්‍ය ඉදිරියේ විවේචනය නොකට ජනාධිපතිවරයා හමුවී ඒ පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීම සුදුසු බව තමන් දයාසිරි ජයසේකර අමාත්‍යවරයාට යෝජනා කිරීමට කැමති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රි තුෂාර ඉඳුනිල් මහතා පවසනවා.

සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගි වෙමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“දයාසිරි ජයසේකර ඇමතිවරයාට පුදුමාකාර කැක්කුමක් තියනවා මේ ලොතරැයි මණ්ඩලය රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට ලබා දීපු එක ගැන. රවි කරුණානයක අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශය ගැන කතා කරන දයාසිරි ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාට මතක නැහැ එතුමාගේ පක්ෂයේ මහලේකම් මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා ධීවර අමාත්‍යධූරය දරන ගමන් මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමතිධූරයත් දරන බව. අමාත්‍යාංශවල විෂය පථය නම් කරලා ගැසට් කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා, අවසාන අත්සන තබන්නේ ජනාධිපතිතුමා ඉතින් දයාසිරි ඇමතිතුමාට මේක ජනාධිපතිතුමා එක්ක බේර ගන්න පුළුවන්,” මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කර සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*