සෞදියේ නීති විරෝධීව රැඳී සිටින්නන්ට පොදු සමා කාලය දිර්ඝ කරයි…


VISA

රැකියා සඳහා සෞදි අරාබියට ගොස් ගිවිසුම් කාලය ඉක්ම වූ පසුවත් එරට නීති විරෝධීව රැඳී සිටින්නන්ට එරටින් පිටවීම සදහා ලබා දි තිබු පොදු සමා කාලය ජුලී 23 වෙනිදා දක්වා දීර්ඝ කිරිමට සෞදි රජය තීරණය කර තිබෙනවා.
බව සෞදියේ ශී‍්‍ර ලංකා තානාපති කාර්යාලය පවසනවා.

සෞදියේ ශී‍්‍ර ලංකා තානාපති කාර්යාලය සදහන් කළේ මෙම 2017 මාර්තු මස 21 වන දින සිට 2017 ජූනි මස 25 වන දින දක්වා එම කාල සීමාව හඳුන්වා දී තිබුණු අතර මෙම කාල සීමාව තුල එරට රැඳී සිටි ලාංකිකයින් 4500කට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් සඳහා ගමන් බලපත‍්‍ර නිකුත් කොට තිබේන බවයි.

තවදුරටත් සෞදියේ නීතිවිරෝධීව රැදී සිටින්නන් වෙනුවෙන් මෙම පොදු සමා කාලය දීර්ඝ තිබෙන අතර පෙර පරිදිම නිති රීති අදාළ බවද සෞදියේ ශී‍්‍ර ලංකා තානාපති කාර්යාලය පෙන්වා දෙනවා.

එහිදි මෙම කාලසීමාව තුළ එරටින් පිට නොවී තවදුරටත් රැඳී සිටින්නේ නම්, එම පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගෙන දඩ මුදලකට ද යටත් කර නැවත එරටට පැමිණිය නොහැකි ලෙස පිටුවහල් කිරිමට ඒ අනුව නියමිතව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*