වෛද්‍ය වැඩවර්ජනය කල් යයි


GMOA_21_04_2017

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් හෙට (05)  දිනයේ සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතව පැවති අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනය සතියක කාලයක් අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය පවසනවා.

අද පැවති විධායක කමිටු රැස්වීමේදි මෙම තීරණය ගත් බවයි වාර්තා වන්නේ.

එමෙන්ම මෙම වර්ජනය කල් තැබීම සඳහා හේතු සාධක වූ කරුණු 4ක් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*