ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවට මාස 6 ක සේවා දිගුවක්


Cricket_20_10

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවට මාස 6 ක සේවා දිගුවක් ලබාදීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේනවා.

අද (04) ප්‍රකාශයට පත්කළ එම තීරණය අනුව දෙසැම්බර් 31 වනදා දක්වා සනත් ජයසූරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතු තේරීම් කමිටුව කටයුතු කරනු ඇත.

සනත් ජයසූරිය තේරීම් කමිටු සභාපතිධූරයෙන් සමුගන්නා බවට සහ නව තේරීම් කමිටුවක් පත්කරන බවට මාධ්‍ය හරහා වාර්තා පලවි තිබුන අතර තවදුරටත් වත්මන් තේරීම් කමිටුව පිළිබඳව විශ්වාසය තැබීමට ක්‍රිකට් ආයතනය හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*