දේශීයව ඖෂධ නිෂ්පාදනයට කර්මාන්ත ශාලා 23 ක්


CANCER_MEDI

රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාව සදහා දේශීය වශයෙන් ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීමට ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම් 23 ක් සමග ගිවිසුම් 33 ක් අත්සන් කිරිමට සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

එම ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම් සමග ගිවිසුම් අත්සන් කිරිම 2017.07.11 දින කොළඹ දී සිදු කිරීමට නියමිතය.

එම සමාගම්වල හිමිකරුවන් සහ සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා අතර විශේෂ සාකචිඡාවක් පසුගියදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විනි. කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ දි ඇති ගැටළු මෙහිදී සාකචිඡා කළ අතර, එම ගැටළු වලට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසදුම් ලබාදෙන ලදි. හොරණ, කළුතර, කොග්ගල සහ මහනුවර යන ප්‍රදේශවල මෙම කර්මාන්ත ශාලා ඉදිකරන අතර, එමගින් රැකියා අවස්ථා 2000 ක් පමණ නිර්මාණය වෙයි. ඇතැම් කර්මාන්ත ශාලා ඉදිකිරීමෙි කටයුතු මෙි වනවිටත් ආරම්භ කර ඇත.

නව කර්මාන්ත ශාලා මගින් නිෂ්පාදනය කරන ඖෂධ රජයේ රෝහල්වල රෝගී ප්‍රතිකාර සේවා සදහා ලබාගැනීමට නියමිතය. ඖෂධ ආනයනය කිරිම සදහා වාර්ෂිකව රජය වැය කරන රුපියල් බිලියන 45 ක මුදල ඉතිරි කර ගැනීමට මෙමගින් හැකියාව ලැඛෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කරන ලදි. 2018 වර්ෂය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග වලින් සියයට 75 ක් දේශීය නිෂ්පාදනය කිරිමට තම බලාපොරොත්තුව බව ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*