විදේශ ඇමති රවී කටාර් එමීර් හමුවෙයි


Capture

ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා ඊයේ දින කටාර් රාජ්‍ය එමීර් ශේක් තමීම් බින් හමාඩ් අල් තානි මහතා දෝහා අගනුවරදී හමුවිය. මෙම හමුවීමේදී  කටාර් රාජ්‍ය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගන්නා ආකාරය පිළිපඳව සාකච්ඡා කරන ලදී.
මේ අතර වත්මන් ගල්ෆ් කලාප අර්බුදයට විසඳුම සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් සොයා ගත යුතු බව ශ්‍රී ලංකා රජයෙහි ස්ථාවරය යැයි විදේශ ඇමති රවී කරුණානායක මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*