සන්ධානයේ හවුල්කාර පක්‌ෂ 9 ක්‌ ඉවතට….අලුත් ජාතික ආණ්ඩුවක්!


Maithripala_SRW

එක්‌සත් ජනතා නිදහස්‌ සන්ධානයේ හවුල්කාර පක්‌ෂ 9 ක්‌ එම සන්ධානයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර තිබේ බව වාර්තා වේ.ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‌ෂය නියෝජනය කරමින් ආණ්‌ඩුවේ සිටින නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරු හා රාජ්‍ය ඇමැතිවරු පිරිසක්‌ ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් විමට සමගාමිව එම පක්ෂ ඉවත් විමට නියමිතයි.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂය නියෝජනය කරන මැති ඇමැතිවරු පිරිසක්‌ ආණ්‌ඩුවෙන් ඉවත් වුණොත් විපක්‍ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්. එක්‌කර ගනිමින් අලුත් ආණ්‌ඩුවක්‌ පිහිටුවීමට එක්‌සත් ජාතික පක්‍ෂයේ හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂයේ අවධානය යොමුවී තිබේ.

මේ සම්බන්ධව විපක්‍ෂය නියෝජනය කරන දෙමළ ජාතික සන්ධානය, ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය සහ ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක්‌ සමඟ මේ වන විට සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*