වෛද්‍ය සභාවේ සභාපතිධූරයට වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් පත් කිරීමට තීරණයක්


Palitha-Abeykoon_18_07_2017

මහාචාර්ය කාලෝ ෆෙන්සේකාගෙන් පසුව පුරප්පාඩු වූ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති ධූරය සඳහා වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා පත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

පසුගිය දා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය අගමැතිව හමුවූ අවස්ථාවෙදි වෛද්‍ය සභාවේ සභාපතිධූරයට සුදුසු නම් තුනක් යෝජනා කර තිබූ අතර  වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතාගේ නාමය ඒ අතර වේ.

ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥයකු වන පාලිත අබේකෝන් මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයයේ පරිපාලන නිලධාරියකු ලෙසත්, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙත් කලක් සේවය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*