සමෘද්ධි සහනාධාරයේ අඩුවක් නෑ…, ලබන වසරේ සමෘද්ධිලාභින් 20% ඉහළට


Karunarathna-Paranawithana

සමෘද්ධි සහනාධාරයට හිමිකම් කියන පිරිස ලබන වසරේ සිට සියයට විස්සකින් පමණ (20%) ඉහළ යනු ඇති බවත් මේ යටතේ සමෘද්ධිලාභීන් සඳහා රජය විසින් වාර්ෂිකව වෙන් කරනු ලබන රුපියල් බිලියන හතළිස් දෙකක මුදල ලබන වසරේ සිට තවත් ඉහළ යනු ඇති බවත් රජය පවසනවා.

ඒඅනුව දැනට සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබන අයගේ කිසිදු වෙනසක් නොවන අතර සංඛ්‍යාත්මකව ද ඔවුන්ගේ ප්‍රමාණය දාහතර ලක්ෂ විසි පන්දහස් හය සිය හැට එකේ සිට ඉහළ යාමටද නියමිතය.

රත්නපුර මුද්දූව මාර්ගයේ ඉදිකළ නව පාලම ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා පවසා සිටියේ ඕනෑම සමෘද්ධි ලාභියෙකුට සමෘද්ධිය අහිමි වුවහොත් ඒ පිළිබද ප්‍රශ්න කිරීමේ පූර්ණ අයිතිය සලසා ඇති බව ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*