ගිනිගත්හේන අඹගමුවට සුලූ පරිමාන ඇගලූමි කර්මාන්ත ශාලාවක්


RISHA

කර්මාන්ත හා වෙළද අමාත්‍යංශය මගින් රැපියල් ලක්‍ෂ දාහතරක වියදමින් ඉදිකරන ලද සුලූ පරිමාන ඇගලූමි කර්මාන්ත ශාලාවක් ගිනිගත්හේන අඹගමුව ප‍්‍රදේශයේ කර්මාන්ත හා වෙළද අමාත්‍ය රිසාඩි බදුදින් මහතා අතින් අද (13.08) විවෘත කරනු ලැබුවා.

නුවරඑළිය දිස්ති‍්‍රක් පාර්ලිමේන්තු මන්ති‍්‍ර හා මස්කෙළිය ආසනයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප‍්‍රධාන සංවිධායක කේ.කේ පියදාස මහතාගේ ඉල්ලිමක් මත ගමට ඇගලූමි කර්මාන්ත ශාලාවක් යන සංකල්පය මත මෙම සුලූ කර්මාන්ත ඇගලූමි කර්මාන්තය ලබා දි තිබෙනවා. ෙමි තුලින් අඹගමුව ප‍්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් රැසකට ස්වයං රැකියා සිදු කිරිෙමි අවස්ථාව ලැබි තිබෙනවා.

GARMENT (1) GARMENT (2) GARMENT (3) GARMENT (4) GARMENT (5) GARMENT (6) GARMENT (7) GARMENT (8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*