වතුකරයේ මුස්ලිමි ජනතාව අතිඋත්කර්ෂවත් අන්දමින් හජ් උත්සවය සමරයි


HAJI

අදට (02.09) යෙදි ඇතිඊදුල් අල්හා නමි වු හජ් උත්සවය වතුකරයේ මුස්ලිමි ජනතාව අතිඋත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරන අයුරු දක්නට ලැබුනා.

වතුකරයේ ප‍්‍රධාන හජ් යාඥාව හැටන් ජුමිමා පල්ලියේ ප‍්‍රධාන පුජක මවුලවි මොහොමඩි සහජාන් මවිලවිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවති අතර මෙම හජ් යාඥවට වතුකරයේ මුස්ලිමි ජනතාව විශාල පිරිසක් සහභාගි වි සිටියා.

හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

HAJ (2) HAJ (3) HAJ (4) HAJ (5) HAJ (6) HAJ (7) HAJ (8) HAJ (9) HAJ (10)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*