ඡන්දය කල්දාන්නේ නෑ ….


Ranil_parliment

ජනවාරි මස ඡන්දය පැවැත්වීමට සුදුසු බව පක්ෂ නායකයින්ගේ අඳහස වූ බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (19) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සදහන් කළා.

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණ ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභා සහ මහනගර සභා මැතිවරණ සියල්ලම නව ක්‍රමයක් අනුව පැවැත්වීමට ගරු සභාව තීරණය කර ඇති බව අප දන්නවා. ඒ අනුව මෙතෙක් පැවැති අනුපාත ක්‍රමය වෙනුවට කොට්ඨාශ ක්‍රමය කේන්ද්‍ර කර මිශ්‍ර ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරනවා.

මේ නව ක්‍රමය දේශපාලන පක්ෂ බහුතරයක එකඟත්වයෙන් සකස් කළ එකක්. කිසිදු පාර්ශවයකට අසාධාරණයක් සිදු නොවන ආකාරයට සකස් කළ එකක්.

අපට අවශ්‍ය බහුතර ආණ්ඩුවේ මතය නහුතර මතය ලෙස බලහත්කාරයෙන් පැටවීම නොවෙයි.සියලු දෙනාගේම අඳහස් විමසීමෙන් සියලු දෙනාටම සෑහීමකට පත්වීමට හැකි ලෙස ශීලාචාර මැතිවරණ ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.මැතිවර්ණ කොට්ඨාශයක ඡන්ද දායකයින්ට වගකියන මන්ත්‍රීවරයෙක් ලැබෙන ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුළු පක්ෂවලට අසාධරණයක් නොවන පරිදි කටයුතු කළ යුතුයි.

කාන්තාවන්ට නියෝජනය ලබාදීමටයි. එය සකස් කිරීමට විවිධ පාර්ශව සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අපට සිදු වුණා. ඊට කාලය ගත වුණා. කාලය ගතවීම මැතිවරණය කල්දැමීමක් ලෙස අර්ථ දැක්වීමට උත්සහ කළා.පටු දේශපාලන වාසි සඳහා එවැනි මත ප්‍රචාරය කළා.ඡන්දය කල්දැමීමට අපට අවශ්‍යතාවක් නෑ. මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් යුතු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් ඡන්දය කල්දැමීමට කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නෑ.

දැන් නව ඡන්ද ක්‍රමය පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කර තිබෙනවා. දැන් ඡන්දය පැවැත්වීමට නෛතික පසුබිම සකස් කර අවසන්.ඡන්දයට යන්න බය අයයි කෑ ගහන්නේ. පසුගිය සතියේ පක්ෂ නායකයින් හමුවී ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය ගැන සාකච්ඡා කළා. නොවැම්බරයේ දී අයවැයත්, දෙසැම්බරයේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයත් නිසා සහ ඉන් පසු නත්තල නිසා ඒවාට අවහිර නොවන පරිදි ජනවාරි මස ඡන්දය පැවැත්වීමට සුදුසු බව පක්ෂ නායකයින්ගේ අඳහස වුණා. ඒ බව මැතිවරණ කොමිෂමට දන්වා තිබෙනවා.ජනවාරි මාසයේ ඡන්දය පවත්වන්න යන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ තියෙනවා. ජනවාරි මාසේ කියලා යෝජනා කළා. පළාත් සභා මැතිවරණ කාලය මැතිවරණ කොමිෂම කිව්වාම දන්වන්න පුළුවන්. මැතිවරණ කොමිෂම කිව්වාම මට පක්ෂ නායකයින් දැනුවත් කරන්න පුළුවන් යැයි ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසී ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*