බුද්ධික පතිරණ ඇතුළු 6කට නි.ඇමතිධුර දෙන්න යයි


buddika pathirana

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඇමැති ධුරයක් නොලැබ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසුපෙල මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස කටයතු කළ මාතර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා ඇතුළු හය දෙනකුට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර ලබාදීමට යන බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග කියයි.

බුද්ධික පතිරණ මහතාට ලබා දීමට යන්නේ වෙළඳ, වාණිජ හා කාර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයයි.

නලීන් බණ්ඩාර මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන නීතිය හා සාමය නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, ලකී ජයවර්ධන මහතා කඳුරට උරුමය හා මහනුවර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, රංජිත් අලුවිහාරේ මහතා සංචාරයක කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහතා අභ්‍යන්තර කටයුතු සහ වයඹ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් අද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමට නියමිත බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කර සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*