ලංකාවට විදුලිය අපනයනයට ඉන්දියාව සූදානම්


Electrocity_12_10

මුහුද යටින් දිවෙන අධි බලැති කේබල පද්ධතියයක මගින් ලංකාවට විදුලිය අපනයනය කිරීමට ඉන්දියාව සූදානම් බවට එරට විදුලි බල අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරන බව ‘ ද හින්දු’ වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර සිටිනවා.

ඉන්දියා විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් පී කේ පුග්රි මහතා පවසා සිටින්නේ ලංකාවේ ගෘහස්ත පරිභෝජනය සඳහා විදුලිය මෙගාවොට් 500 ක් පමණ සැපයීමට හැකියාව ඇතත් දෙරට අතර විදුලි සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයක් නොමැති වීම නිසා නිසි තීරණයක් ගැනීමට නොහැකි බවයි.

නව තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් දැරිය හැකි මුදලකට ලංකාවට විදුලිය අපනයනය කළ හැකි බව ඔහු පෙන්වා දී ඇත. එසේම යුරෝපීය රටවල් දැනටමත් පුනර්ජනනීය විදුලිය හුවමාරු කර ගන්නා බවයි ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*