ඇමරිකානු ඒකාබද්ධ ප්‍රහරයෙන් මෝසුල් නුවර 60ක් මරුට


IRAQ

ඇමරිකාව මෙහෙවන ඒකාබද්ධ ගුවන් මෙහෙයුමක් මගින් ඉරාකයේ මෝසුල් නගරයට එල්ල කළ ගුවන් ප්‍රහාරයක් මගින් සිවිල් වැසියන් 60ක් මියගොස් තවත් සිවිල් වැසියන් 200ක් පමණ තුවාල වී ඇති බවට රුසියාව පවසා සිටිනවා.

රුසියාවේ ප්‍රධාන හමුදා මෙහෙයුම් ඒකකයේ ප්‍රධානි ලුතිනන් ජනරල් සෙර්ගෛයි රුඩොස්කොයි මේ බව නිවේදනය කර සිටියා.

” පසුගිය දවස් තුන තුළදී පමණක් කුඩා දරුවන්, කාන්තාවන් ඇතුළු සිවිල් වැසියන්ට 60කට අධික ප්‍රමාණයක් මෙම ගුවන් ප්‍රහාර වලට ගොදුරු වී මියගොස් තිබෙන අතර තවත් 200කට අධික ප්‍රමාණයක් තුවාල ලබා තිබෙනවා,”

රුසියාව මෙම තත්ත්වය ඉතා විමසිල්ලෙන් යුතුව නිරීක්ෂණය කළ බවත් ඒකාබද්ධ ගුවන් ප්‍රහාර වලින් නගරය නිදහස් කර ගැනීමේ මෙහෙයුමට ප්‍රමාණවත් තරම් බලපෑමක් ඇති වී නොමැති බවද ඔහු සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*