අමෙරිකාවට තර්ජනයක් ඇති වුවහොත් එහි වගකීම අධිකරණය බාරගත යුතුයි – ට්‍රම්ප්ගෙන් අභියෝගක්


Trump_07_02_2017

අමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් හදුන්වා දුන් සංචාරක තහනම අධිකරණය මගින් අත්හිටුවීමත් සමගම ඇමරිකාවට ඇතුඵ වන සෑම අයෙකුම පුඵල් පරීක්ෂාවකට ලක් කරන්නැයි ජනාධිපති ට්‍රම්ප් විසින් දේශසීමා නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

අධිකරණය ගැටඵව තවත් බැරූරුම් කර ඇතැයි පවසන ට්‍රම්ප් කිසිවක් සිදු වුවහොත් එහි වගකීම අධිකරණය භාරගත යුතු බවත් සදහන් කර ඇත.

ට්‍රම්ප් පරිපාලනය හදුන්වා දුන් සංචාරක තහනම අත්හිටුවීම අභියෝගයට ලක් කරමින් ඉදිරිපත් කෙරුනු අභියාචනය ද එරට අභියාචනාධිකරණය පසුගිය සෙනසුරාදා ප්‍රතික්ෂේප කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*