ඔලිම්පික් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් සංගමයක්


Olimpic

ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් අතරත් බොහෝ පිරිසක් වැඩිහිටියන් වන අතර ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉදිරි ඔලිම්පික් තරඟ සඳහා සංචිත වලට තේරී ඇති තරුණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් අතරින් බොහෝ පිරිසක් ගම්බද අඩු ආදයම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් වන බවත් ඔහුන්ගේ සුභසාධනය සඳහා ඔලිම්පික් තරගවලිය නියෝජනය කළ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ සංගමයක් බිහිකිරීමේ මූලික සාකච්ඡාවකට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ පිරිසක් සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්‍ය එස්.බී.දිසානායක මහතා ඊයේ(22)මුණගැසුණා.

1948 වසරේ සිට ඔලිම්පික් තරඟ වලදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 75 දෙනෙකු පමන මේ වන විට ජීවත්ව සිටින අතර ඔවුන්ගේ හා අනාගත ඔලිම්පික් තරඟ නියොජනය කරණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ සුභසාධනය සඳහා කටයුතු කිරීම මෙම සංගමය බිහිකිරීමේන් බලාපොරොත්තු වේ.

දැනට හඳුනාගෙන ඇති පරිදි වනවා. එ අනුව වැඩිහිටි ඔලිම්පික් ක්‍රීඩකයගේ සහ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ගේ සුභසාධනයට සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වන ලෙසයි මෙම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයින් ඇමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ.දමයන්ති දර්ශා, ජූලියන් බෝලින්, ශ්‍රියානි කුලවංස, සුගත් තිලකරත්න, රුවිනි අබේමාන්න, පුෂපමාලී රාමනායක, අනුරුද්ධ රත්නායක, යන ජ්‍යෙෂ්ඨ ශ්‍රී ලංකා ඔලිම්පික් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ මෙසේ අමාත්‍යවරයා මුන ගැසුනු ක්‍රීඩක පිරිස අතර වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*