ගම්මන්පිල නඩුවේ සාක්ෂිකාර ඕස්ට්‍රේලියානු යුවල උසාවියේ


Court-Hammer_13_02_2017

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි උදය ගම්මන්පිල මහතාට එරෙහිව චෝදනා එල්ල වි ඇති නඩු විභාගයේ ප්‍රධාන සාක්ෂිකරුවන් වන ඕස්ට්‍රේලියා ජාතික බ්‍රයන් ෂැඩික් සහ ඔහුගේ බිරිද කොළඹ මහාඅධිකරණය හමුවේ අද පෙනි සිටියා.

එහිදි නඩු විභාගයට අදාළ සාක්ෂි ඔවුන්ගෙන් සටහන් කර ගනු ලැබුවා.

ඕස්ට්‍රේලියා ජාතිකයෙකුට අයත් ඩිජිටල් නොමිනි නම් ආයතනයේ කොටස් ධම්මික පෙරරේරා නැමැති ව්‍යාපාරිකයෙකු විකිණීමෙන් රුපියල් මිලියන 20ක වංචාවක් සිදු කළ බවට ගම්මන්පිල මහතාට එරෙහිව ඇති චෝදනාව වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*