පොළී අනුපාත සියයට 0.25 කින් ඉහළට


dr-indrajit-coomaraswamy

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාත සියයට 0.25 කින් ඉහළ නැංවූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්‌වාමි මහතා පවසනවා.

ඊයේ (24 ) මහ බැංකු මූලස්‌ථානයේදී පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා සදහන් කළේ මේ අනුව මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය සියයට 7.00 සිට සියයට 7.25 දක්‌වා සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය සියයට 8.5 සිට සියයට 8.75 දක්‌වාද ඉහළ නැංවූ බවයි.

උද්ධමනය ඉහළ යැම සහ අනාගත උද්ධමන අපේක්‍ෂා මැඩ පැවැත්වීම මේ පොලී අනුපාත ඉහළ නැංවීමට හේතුවූ බවත් මහ බැංකු අධිපතිවරයා සදහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*