විධායක ජනාධිපති බලතල අවශ්‍යයි!


1362891604rajithas5

1977 වසරේ සිට තමා විධායක ජනාධිපති බලතලවලට එරෙහිව කටයුතු කළ පුද්ගලයකු වුව ද ජනාධිපති බල තල තිබිය යුතු යැයි ඇතැම් අවස්ථාවල සිතෙන බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න පවසනවා.

“මම විධායක ජනාධිපති බලතල භාවිත කිරීමට 1977 වසරේ සිට විරුද්ධ වූ පුද්ගලයෙක්. නමුත් ඇතැම් අවස්ථාවල දී මට සිතෙනවා ජනාධිපති බලතල තිබිය යුතු බව. ඊට හේතුව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඇතැම් යෝජනා ගෙනඒමෙි දී විවිධ මත ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් ජනාධිපතිවරයා විනිශ්චය සභාවේ සිට අවසන් තීන්දුව ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු එම යෝජනාවලින් ජනාධිපතිවරයා ජයගන්නවා. එම නිසා ඇතැම් අවස්ථාවල දී මට හිතෙනවා ජනාධිපති බලතල තිබීම හොඳයි කියලා,” අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සයිටම් අර්බුදය භාවිත කරමින් විරෝධතා ඇති කරන්නේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා බලයට ගෙන ඒමට බවත් ධිකරණ නියෝගය හොඳ හෝ නරක වුනත් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත් ඔහු පවසා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*