අකුණුසැර වැදි ඇති වු කමිපනයක් හේතුවෙන් කාන්තාවන් සිවිදෙනෙකු රෝහල් ගත කෙරේ


LIGHT

අද (04.05) පස්වරුෙවි මධ්‍යම කදුකරයේ ඇදහැලූණූ අධික වර්ෂාවත් සමග ඇති වු අකුණු සැරවැදිමකින් කමිපනයට පත් කාන්තාවන් සිවිදෙනෙකු දික්ඔය මුලික රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

අද (04.05)පස්වරු 4.00 ට පමණ තේ දලූ නෙලමින් සිටියදි ඒ අසලම අකුණු සැරක් පතිත වි ඇති අතර ඉන් කමිපනයට පත්වු කාන්තාවන් සිවිදෙනෙකුයි මෙසේ රෝහල් ගත කර තිබෙන්නේ. හැටන් පොලිස් වසමට අයත් ඇබෝර්ස්ලි වතුයායේ වතුකමිකරු කාන්තාවන් පිරිසකුයි මෙසේ රෝහල් ගත කර ඇත්තේ.

LIGHTING (1) LIGHTING (2) LIGHTING (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*