ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටීමෙන් 27ක් රෝහලේ -එක් අයෙකු සුන්බුන් අතර හිරවෙයි!


BULDING_COLLE

වැල්ලවත්තේ ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටුණු ස්ථානයේ සුන්බුන් අතර මේ වන විට එක් අයෙක් සිරවී සිටින බව වාර්තා වේ.

මේ වනවිට ඔහු බේරා ගැනීම සඳහා ගිනි නිවන හමුදාවේ භටයින් මෙහෙයුමක් සිදුකරන අතර සුන්බුන් අතර සිරවී සිටින පුද්ගලයා බේරාගැනීම සඳහා විශේෂ හමුදා කණ්ඩායමක් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සඳහා එකතු වි තිබේ.

වැල්ලවත්ත සැවොයි සිනමා ශාලාව අසල තට්ටු හතක ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටීමෙන් 27 දෙනෙකු තුවාල ලබා මේ වනවිට රෝහල් ගත කර තිබේ.


012 254 255

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*