කැබිනට් මාරුවට පෙර … ජනපති ‘අලි කතාව’ බලන්න යයි


ALI_FIKLM

මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතා විසින් අධ්‍යක්ෂණය කල ‘අලි කතාව’ සිංහල චිත්‍රපටයේ ප්‍රථම දර්ශනය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ඇතුලු කලාකරුවන් වෙත ප්‍රදර්ශණය කිරීම පසුගියදා සිදුකෙරිනි.

මෙම අවස්ථාව සදහා මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න, ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සභාපති දීපාල් චන්ද්‍රරත්න මහතා ඇතුලු කලාකරුවන් මෙම අවස්ථාව සදහා එක්වූහ. මෙම චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශණය කිරීම සිදුකලේ ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ ‘තරංගනී’ ශාලාවේදීය.

_YAM4458 _YAM4508 _YAM4510 _YAM4541 _YAM4545 _YAM4562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*