මුස්ලිම් ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මුස්ලිම් පක්ෂ නායකයන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක්


DISCUSION_MU

වර්තමානයේ මුස්ලිම් ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මුස්ලිම් පක්ෂ නායකයන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද (19)පැවැත්වුනා.

එම සාකච්ඡාව සදහ තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ.හලීම් මහතා ,අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා, අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන මුජිබර් රහමන් සහ එස්.එම් මරික්කාර් ඇතුලු පිරිසක් එක්ව සිටි බවයි වාර්තා වන්නේ.

වර්තමානයේ මුස්ලිම් ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අගමැතිවරයාගේ අවධානය යොමු කිරිම සදහා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග එහිදි සාකච්ඡාවට ලක්කර තිබේ.

mu01 mu02 mu03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*