යුද්ධයේදී සටන් කළේත් මියගියේත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිස විදේශිකයන් නොවේ(Video)


RANIL_MANNER

ජාතික සංහිදියාව ඇති කිරීම සදහා සියලු දෙනා එක්ව ක්‍රියා කළ යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. මන්නාරම දිස්ත්‍රික් පරිපාලන කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව අමතමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ ජාතිවාදය, ආගම්වාදය වපුරා රට සංවර්ධනය කළ නොහැකි බවයි.

අගමැතිවරයා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් සදහන් කළේ යුද්ධයේදී සටන් කළේත් මියගියේත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිස විදේශිකයන් නොවන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*