වැල්ලවත්ත ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කරුට වැඩ වරදි!


BULDING_COLLE

වැල්ලවත්ත ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නීතිය කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට වහාම අවධානය යොමු කරන බව මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා.

මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ මෙම ගොඩනැගිල්ලේ ව්‍යූහාත්මක වශයෙන් නියමිත පරිදි ගොඩනගා නොමැති හේතුවෙන් ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටිමට ලක්ව ඇති බවයි.

අදාළ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම සඳහා සැලසුම් අනුමැතියක් 2009 වසරේදී ලබාගෙන ඇති මුත් ඒ සඳහා අනුකූලතා සහතිකයක් ලබා නොමැති බවද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*