බෞද්ධ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනය කරනවා


President_16_06_2017

බෞද්ධ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනය කිරිම පිළිබඳව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ ජාතික බෞද්ධ බුද්ධි මණ්ඩලය අතර සාකච්ඡාවකට භාජනය වී තිබෙනවා.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසා සිටියේ එම සාකච්ඡාව සිදු වූයේ ජනාධිපතිවරයා සහ ජාතික බෞද්ධ බුද්ධි මණ්ඩලය අතර හමුවක් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැති අවස්ථාවේදී බවය.

මහාචාර්ය පූජ්‍ය කොටපිටියේ රාහුල අනුනායක ස්වාමින් වහන්සේ, මහචාර්ය පූජ්‍ය ගැල්ලෑල්ලේ සුමනසිරි ස්වාමින් වහන්සේ සහ ආචාර්ය පූජ්‍ය අකුරැටියේ නන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය ඊට සහභාගී වූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළා.

ආගමික අධ්‍යාපනය සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනිම ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලා සංස්කරණය කර අන්තර්ජාලයට මුදාහැරිම පුස්කොල පොත් සංරක්ෂණය ඇතුළු අංශ කිහිපයක් පිළිබඳව ද එහිදී අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*