සිකුරාදා උදේ 9.30ට අනිවාර්යයෙන් කරන්න වැඩක්


Dengue_30_10

සෑම සතියකම සිකුරාදා දිනයෙහි උදෑසන 9.30 සිට 10.30 දක්වා පැය ඩෙංගු මදුරු මර්දන පැය ලෙස නම් කිරීමට ජනාධිපති ඩෙංගු කාර්ය සාධක බළකාය සහ සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඩෙංගු මදුරු මර්දන පැයක කාලය අද (16) සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර රට පුරා පිහිටි සියලු රාජ්‍ය, පෞද්ගලික ආයතන සහ නිවාස පිරිසුදු කිරීමට මේ පැයක කාලය යොදා ගත යුතු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*