මේ මොන රටක්ද? ලැජ්ජාවක් නෑ, මනුස්සකමක් නෑ, හැමදේම විනාශ වෙලා


Wakamullee-udhitha_18_06_0217

රටේ ආර්ථික අවපාතයක් තිබෙන අවස්ථාවක ජාතිවාදින්ට තම මත පැතිරවීම ඉතා පහසු බව ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ ලේකම් වකමුල්ලේ උදිත හිමියන් පවසනවා.

උන්වහන්සේ මේ බව පවසා සිටියේ මහනුවර පැවති භික්ෂු සම්මේලනයකට සහභාගි වෙමිනි.

“අද වන විට මේ රටේ දේශපාලන නරාවලක් ඇති වෙලා තියනවා. අද කැබිනට් එක දිහා බැලුවම මොනවද පෙන්නේ, මේ මහ ගංවතුරක් ගලලා, මිනිසුන් අවතැන් වෙලා. මිනිස්සු පන පිටින් වැලලිලා. අඩුම තරමේ මැරිච්ච ගණනවත් හරියට කියන්න බෑ මේ ආණ්ඩුවට. එහෙම වෙලාවෙත් මේ ඇමතිවරු පරිපූරක ඇස්තමේන්තු වෙන්කර ගන්නවා තමන්ගේ රථගාය සංසිදවා ගන්න. මොන රටක්ද ලැජ්ජාත් නෑ මනුස්සකමක් නෑ. මේ ගොල්ලන්ගෙන් තමයි අපි ආදර්ශ ගන්න ඕන. ඒනිසා අද වෙනකොට රට විනාස කරලා තියෙන්නේ. රටේ දේශපාලන, ආර්ථික, සංස්කෘතික, නීතිය විනාශ කරලා තියෙන්නේ,” උන්වහන්සේවැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*