තොන්ඩමන්ගේ ඉල්ලා අස්විෙමි ලිපිය ජනාධිපති වෙත භාර දෙයි!


Thondaman

හැටන් නගරයේ කැළි කසල බැහැර කිරිමට ඉඩමක් ලබා දිමට එයට අදාල රජයේ නිළධාරින් කටයුතු නොකිරිම හා එකතුවි ඇති කසල බැහැර කිරිමට නිසි පියවරක් නොගෙනිම හේතුවෙන් නුවරඑළිය දිස්ති‍්‍රක් සමිබන්ධීකරන කමිටු සමසභාපති ධුරය දරන ලංකා කමිකරු කොංග‍්‍රසයේ මහා ලේකමි හා නුවරඑළිය දිස්ති‍්‍රක් පාර්ලිෙමින්තු මන්ති‍්‍ර අරුමුගන් තොන්ඩමන් මහතා සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්විෙමි ලිපිය අතිගරු ජනාධිපති මෛති‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා වෙත යවා ඇති බව එම පක්ෂයේ උප සභාපති හා මධ්‍ය සභා මන්ති‍්‍ර කනපති කනගරාජ් මහතා පැවසුවා.

හැටන් නගරයේ කැළි කසල ගැටලූව විසදිමට තමන් දිස්ති‍්‍රක් කමිටු සම සභාපති වශයෙන් අවස්ථා කිහියකදි ගත් තිරණ අදාල නිළධාරින් කි‍්‍රයාත්මක කිරිමට අපොහොසත් විම නිසා තමන් දරණ එම නිලයෙන් පලක් නොවන බව සදහන් කරමින් මෙම ඉල්ලා අස්විෙමි ලිපිය ජනාධීපතිවරයා වෙත යොමු කර ඇති බවයි කනපති කනගරාජ් මන්ති‍්‍රවරයා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*