අනිද්දා පැය 12 ක වතුර කප්පාදුක්


Water-Cut_english

අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසකට අනිද්දා(12) දිනයේ පැය 16 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව පෙරවරු අටේ සිට රාත්‍රී 12 දක්වා මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ලබන්නේ වාද්දුව, වස්කඩුව, පොතුපිටිය, මොරොන්තුඩුව, කටුකුරුන්ද, නාගොඩ, බෙන්තොට, පයාගල සහ උතුර සහ දකුණු කළුතර යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම ය.

එමෙන්ම බෝම්බුවල, මග්ගොන, කළුවාමෝදර, මොරගල්ල, දර්ගා නගරය, අලූත්ගම සහ පිලමිනාවත්ත යන ප්‍රදේශවලටද ජල සැපයුම අත්හිටු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*