මධ්‍යම ආදායම් නිවාස ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ඇරඹේ!


House-schme_17_07_2017

මධ්‍යම ආදායම් නිවාස ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියරේ ඉදිකිරිම් පන්නිපිටිය වීර මාවතේ දී අද අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වේ.

නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශවල රජයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු වෘත්තිකයන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය නිවාස ඒකක 500කින් යුක්ත වන අතර  ඒ සදහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් මිලියන 6000ක් වන බව රජය පෙන්වා දෙනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*