සද්දේ දාලා බය කරන්න හැදුවට වැඩක් නෑ…2020 තෙක් ආණ්ඩුව හොල්ලන්න බෑ


Palitha_21_06_2017

කවුරුන් මොන දේ කිව්වත් කවුරු ආණ්ඩුවෙන් ගියත් 2020 වන තුරු ආණ්ඩුව ස්ථාවරව පවතින බව වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා පවසනවා.

කුරුණෑගල දිස්ති‍්‍රක්කයට අයත් මහව, මඩගල්ල, හක්වටුනාව වාරි ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ තොරතුරු සොයා බැලීමේ කේෂ්ත්‍ර නිරීක්ෂණයයකට එක් වෙමින් ඇමතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“සමහරු සද්ද දාල ආණ්ඩුව බය කරන්න හදනවා. තවත් අය ආණ්ඩුවෙන් යනවා කියල සද්දෙ දානවා. මේ කියන අයට යන්න තැනක් නෑ. ගියත් ආණ්ඩුව හෙල්ලෙන්නෙත් නෑ. පහුගිය ආණ්ඩුව යටතේ සිදුකළ ව්‍යාපෘතිවලින් රටට සැබෑ ප‍්‍රතිලාභයක් ලැබිල නෑ. ලෝකෙට ණය වෙලා මේ ව්‍යාපෘති කි‍්‍රයාත්මක කළා. අද ණය බරින් රටම පීඩාවට පත්වෙලා. හිටපු නායකයා තැන තැන ඇවිද ඇවිද හිටියට මේ පීඩාව දුරු වෙන්නේ නෑ. අද විශාල සංවර්ධනයක් සිදු වනවා. ගොවි සංවිධාන නිසි පරිදි දැනුම්වත් කර වඩාත් විනිවිදභාවයකින් එම ව්‍යාපෘති දියත් කරන්න අපි පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ අතරෙ විවිධ කල්ලි කණ්ඩායම් ජනතාව උසි ගන්වමින් දේශපාලන වාසි ලබා ගන්න උත්සාහ කරන ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*