වසර 15කදි ශ්‍රී ලංකාව සිංගප්පූරුව පරදා දියුණූ රටක් කරනවා…


LI_XING

හම්බන්තොට නගරය චීනයේ ෂැංහයි නගරය වැනි නගරයක් බවට පත්කොට ශ්‍රී ලංකාව තව වසර 15 දී සිංගප්පූරුව පරදා දියුණූ රටක් බවට පත් කරන බව චීන තානාපති යී ෂින් ලියෑන් මහතා තංගල්‍ලේ පැවැති උත්සවයකදී පවසා සිටියා.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල පාසැල් සිසුන් 1000 ට පාසල් උපකරණ බෙදා දීම සඳහා තංගල්ල ශ්‍රී දීපංකර ආදර්ශ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ පැවැති උත්සවයට එක්වෙමින් චීන තානාපතිවරයා සදහන් කළේ චීනය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර මිත්‍රත්වය වසර 1600 කට වැඩි ඉතිහාසයක් දක්වා ඈතට විහිදී යන බවයි.

“හම්බන්තොට වරාය ආශ්‍රිතව අපි නව කර්මාන්ත ශාලා ඇති කොට මගේ ඉදිරිපිට ඉන්නා මේ දූ දරුවන්ට රැකියා ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ තරුණියන්ට රැකියා විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම දකුණු පළාත තුළ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කරන්න චීන රජය ඉදිරියේදී පියවර ගන්නා බවද මම මෙහිදී සඳහන් කරන්න කැමතියි.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*