විදුලිය නිෂ්පාදනයට විකල්ප මාර්ග හොයන්න කාලය හරි!


Ajith-Perera_12_10

සමනල වැව ජලාශයෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනයට හැකි වන්නේ තවත් මාස එකහමාරක් කාලයකට පමණක් බව විදුලිබල නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා පවසා සිටියා.

ඒ මහතා මේ බව පවසා සිටියේ සමනළ වැව ජලාශයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වෙමිනි.

සමනළ වැවට ජලය සපයන ගංගා බොහෝමයක් බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ මේ දිනවල පවතින දැඩි නියඟය සමග සිදීගොස් ඇති නිසා වැවට ජලය ප්‍රමාණය අඩු වී ඇතැයි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

රටේ විදුලි පරිභෝජන අවශ්‍යතාවය ජල විදුලිය මගින්ම සපුරා ගැනීමට නොහැකි වන නිසා විකල්ප විදුලි මාර්ග පිළිබදව සිතා බැලීමට කාලය එළඹි ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*