මීතොටමුල්ල කුණු ප්‍රශ්ණය සදහා පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක්


Meethtamulla-Pix-Nisal-Baduge

මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද ඒකල ඔතේකැලේවත්ත ප‍්‍රදේශයට ගෙන ඒමේ තීරණය වහා අත්හිටුවන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බව සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ විවාදය සදහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන යෝජනාවක් හරහා ගම්පහ දිස්ති‍්‍රක් පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර ප‍්‍රසන්න රණතුංග මහතා රජයට අවධාරණය කර සිටි.

සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ විවාදය සදහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන යෝජනාව

මීතොටමුල්ල කුණු කසල ඒකල ඔතේකැලේවත්ත ප‍්‍රදේශයට ගෙන ඒමට සැලසුම්කර ඇත. අක්කර 37ක පෞද්ගලික ඉඩමකට මෙම කුණු කන්ද ගෙන ඒම පිලිබදව ඒකල ප‍්‍රදේශවාසීන්ගේ දැඩි විරෝධය පලව ඇත.
කුණු කසල ගෙන ඒමට යෝජිත ඉඩම පිහිටා ඇත්තේ ජා-ඇල ,ගම්පහ, මිනුවන්ගොඩ,කටාන, මැතිවරණ බල ප‍්‍රදේශවලට මායිම්වය. මෙම ඉඩම ජලය බැසයන ප‍්‍රදේශයක් වන අතර, කුණු කසල ගෙන ඒමෙන් ජලය බැස යාමට බාධා ඇතිවී ප‍්‍රදේශයේ ගංවතුර අවධානම ඉහළයාමටද හේතුවනු නිසැකය. එමෙන්ම මේ හේතුවෙන් ජල මූලාශ‍්‍ර වලටද බරපතල ගැටඵ මතුවී ප‍්‍රදේශයේ බරපතල පරිසර ගැටඵ ඇතිවිය හැකිය. එබැවින් මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද ඒකල ඔතේකැලේවත්ත ප‍්‍රදේශයට ගෙන ඒමේ තීරණය වහා අත්හිටුවන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, බරපතල ගැටඵවක් බවට පත්ව තිබෙන කැලි කසල බැහැරකිරීමේ කි‍්‍රයාවලිය සදහා විධිමත් වැඩපිලිවෙලක් රජය කඩිනමින් ආරම්භ කල යුතුයැයි යෝජනා කරමි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*