ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න තියන උනන්දුව කන්න දෙන්න නෑ


Mahinda_R

රටට එල්ල වී ඇති තර්ජන පිළිබඳව සෑම කෙනෙක්ම දැඩි අවධානයෙන් යුතුව කටයුතු කළ යුතු බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සඳහන් කරනවා. හක්මණ ප්‍රදේශයේ පැවති ආගමික උත්සවයකට සහභාගි වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව පෙන්වා දුන්නා.

“ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න තියන උනන්දුව කන්න දෙන්න තිබුණා නම් මිනිසුන්ට මීට වඩා සහන ලැබෙන්න තිබුණා. අපේ රට සහල් වලින් ස්වයංපෝෂිත කරන්න තිබුණා ඉතිහාසයේ වගේ අද ඒ හැමදේම නැති වෙලා තියනවා. මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රත්පතිය කෘෂිකර්මය විනාශ කරන එක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*