ජී.එල්. පීරිස් මහතාගේ ශ්‍රිලනිප සාමාජිකත්වය අහෝසි


GL+P

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකයෙක්ව සිටිමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නමින් නව පක්ෂයක් පිහිටුවා ගත් හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය, ජී.එල්. පීරිස් මහතාගේ ශ්‍රිලනිප සාමාජිකත්වය අහෝසි වූ බව ශ්‍රිලනිප මහ ලේකම් දුමින් දිසානායාක මහතා පවසනවා.

ශ්‍රිලනිප සාමාජිකයෙක් වෙනත් පක්ෂයක සාමාජිකත්වය ලබාගන්නේ නම් ව්‍යවස්ථානු කූලවම ඔහුගේ සාමාජිකත්වය අහෝසි වී යන බවත් ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති ධුරයට පත්වී සිටින මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස්ගේ නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි වී තිබේ.

එමෙන්ම ඉදිරියේදීත් නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකයෙකු වෙනත් පක්ෂයක සාමාජිකත්වය ලබාගන්නේ නම් ඔහුගේද පක්ෂ සාමාජිකත්වය නියත වශයෙන්ම අහෝසි වන බව ශ්‍රිලනිප මහ ලේකම් අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*