ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් 2016 ශුද්ධ ආදායම් වර්ධනය මිලියන 400 ක්


SL_CR

අපි 2016 රුපියල් මිලියන 200 ක් අතිරික්තයකින් අවසන් කිරීමට ලැබීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙය එක් රැයකින් සිදු කළේ නැත. එහි සාමූහික ශක්තිය හා අප වෙත තබා ඇති ජනතාව විශ්වාසය ගැබිවි තිබෙන බව ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් සංගමයේ සභාපති තිලංග සුමතිපාල පවසනවා.

ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය 2016 වසරේදි රුපියල් මිලියන 400 ශුද්ධ ආදායම් වාර්ධනයක් අත්කර ගෙන තිබෙනවා. ආදායම් වැඩි කර ගැනිමේ ගුනාංගිකරණය ශාක්ෂාත් කර ඇත්තේ වගවිම, විනිවද භාවය සහ මුල්‍ය විනය යන ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් බවයි ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අද නිකුත් කල නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ.
එහි සභාපති තිලංග සුමතිපාල පවසන්නේ

“පළමු වසර ඉතාමත් සාර්ථක බවයි. 2016 වසරේදි හොද සංකලනයක් දැකිමෙන් පෙර නොවූ විරූ සන්ධිස්ථානයක් හා හොඳින් අභියෝග හමුවුවා. අපි ක්‍රියාත්මක වුයේ පසුගිය අතුරු කමිටුව විසින් ඇති කළ රුපියල් මිලියන 320 ක් අය වැය හිඟය එරෙහිවයි. එය අභියෝගයක් ලෙස දැක අපගේ ආදායම් වැඩි කිරීමට මුලිකත්වය දුන් අතර අපේ වියදම් සීමා කිරිමටද යොමු වුණා”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*