ජනපතිගේ රුසියන් සංචාරය ගැන මහින්ද සමරසිංහ කතා කරයි


Puting_MS

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ රුසියානු නිල සංචාරය පිළිබඳව නිපුණත සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා අදහස් එක කරයි.සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියගෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය නායකයෙකු නිල වශයෙන් රුසියානු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ පෞද්ගලික ආරාධනයෙන් වසර 43 කට පසු රුසියාවට පැමිණි එකම නායකයා බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ එවැනි ආරාධනයක් ලද ප්‍රථම ජනාධිපතිවරයා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා බවයි. එය සුවිශේෂී ඓතිහාසික ආරාධනයක් ලෙසයි ඔහු අවධාරණය කර ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*