මැයි දිනයට ජනිපෙ සහයත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයටයි


padma-Udhayashantha_20_04_2017

මැයි දිනය වෙනුවෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් ගාලු මුවදොරදී සංවිධානය කිරීමට බලාපොරොත්තු  වන මැයි දිනයට උපරිම සහයෝගය ලබාදීමට ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩලය තීරණය කළ බව එම පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි  පද්ම උදයශාන්ත මහතා පවසා සිටිනවා.

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ලේ පිහිටි එම පක්ෂ මූලස්ථානයේදී මෙම දේශපාලන මණ්ඩලය රැස්වූ අවස්ථාවේදි එම තීරණයට එළඹි බව ඔහු සඳහන් කළා.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*