බ්‍රිතාන්‍යයේ හදිසි මැතිවරණයට පාර්ලිමේන්තුවේ කැමැත්ත


British_Para

හදිසි මැතිවරණයක් කැඳවීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිනි තෙරේසා මේ කළ යෝජනාවට බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතර අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදාල යෝජනාවට පක්ෂව පක්ෂව ඡන්ද 522ක් ද  විපක්ෂව ඡන්ද  13 ක්ද හිමි වී තිබෙනවා. ඒ අනුව  ජූනි 8 වැනිදා මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා වන යෝජනාව බහුතර ඡන්ද 509කින් සම්මත වී තිබෙනවා.

යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීම සඳහා පැවැති ජනමත විමසුම සහ එම ක්‍රියාවලියෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍යයට  ස්ථාවත්වරත්වයක් සහ ශක්තිමත් නායකත්වයත් අවශ්‍ය බව සඳහන් කරමින් බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිනිය මෙසේ හදිසි මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇතැයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටියා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*