ශ්‍රිලනිපයේ උරුමකරුවන් එහි කරුමකරුවන් කිරීමේ උත්සහයට විරුද්ධයි


Dullas-Alahapperuma_english

ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් ඇතුළු ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රබල සාමාජිකයින් ඔවුන්ගේ සංවිධායක තනතුරු වලින් ඉවත් කිරීම සමාන වන්නේ 2015 මහමැතිවරණයට ඉතා ආසන්නයේ ශ්‍රිලනිපයේ සහ එජනිසයේ ලේකම්වරුන් තනතුරු වලින් ඉවත් කිරීමට බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසා සිටිනවා.

ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිර්මාණය කිරීමේදී එයට දහඩිය සුවඳ මුසුකළ යුතු බවට බණ්ඩාරනායක මහතා කල්පනා කළ බවත් එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඩී. ඒ රාජපක්ෂ, ටී. බී තෙන්නකෝන් වැනි පිරිස පක්ෂයේ උරුමකරුවන් වූ බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නා.

එසේ පක්ෂයේ උරුමකරුවන් වූ පිරිස පක්ෂයේ කරුමක්කරුවන් කිරීමේ උත්සහයට විරෝධය, පිළිකුල දක්වන බවත් මන්ත්‍රිවරයා ප්‍රකාශ කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*