චින කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා තේ වතු ආශිතව සංචාරයක


CHEN-XIAOHUA

මෙරට කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබදව අධ්‍යනයක් සදහා දිවයිනට පැමිණ සිටින චින රජයේ කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චෙන් ඉක්ෂුවා (CHEN XIAOHUA) මහතා ඇතුලූ චින දුතපිරිසක් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින දිසානායක මහතා සමග හැටන් ප‍්‍රදේශයේ තේ කර්මාන්ත ශාලාවක් නිරික්‍ෂණය කිරිමේ චාරිකාවකට අද (04.05) එක්වි සිටියා.

දෙරට අතර තේ කර්මාන්තයට නවින තාක්ෂණය උපයෝගි කර ගැනිෙමි හැකියාව පිළිබදව සොයා බැලිම හා දැනට චින රජයට ශ්‍රි ලංකාවෙන් අපනයනය කරන තේ ප‍්‍රමාණය මිට වඩා වැඩි කර ගැනිම පිළිබදව සොයා බැලිම මෙම චාරිකාවේ අරමුණ බවයි අමාත්‍ය නවින් දිසානායක මහතා පැවසුවේ.

චින නියෝජ්‍ය කෘෂි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා සහ එරට නුවරඑළිය ලබුකැලේ තේ කර්මාන්ත ශාලාව හා තලවාකැලේ තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ නිරික්‍ෂණ චාරිකාවකටද එක්විමට නියමිතය.

DSC04736 DSC04739 DSC04740 DSC04741 DSC04754 DSC04756 DSC04760

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*