නව ආයෝජනවලට දිරිදෙන බදු ප්‍රතිපත්තියක් හදුන්වා දෙයි


Ravi-K_D

නව ආයෝජනවලට දිරිදෙන බදු ප්‍රතිපත්තියක් නව දේශීය ආදායම් පනතින් රටට හඳුන්වා දෙන බව මුදල් ඇමැති රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා.ඊයේ (14) දහවල් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැවැති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ ඒ හරහා ජනතාවට අධික බදු බර පැටනොවන ආකාරයේ සරල බදු ක්‍රමයක් හදුන්වා දෙන බවයි.

දැනට සමාගම්වලින් අයකරන සමාගම් බදු අනුපාත කිහිපයක් වෙනුවට බදු අනුපාත තුනක් රටට හඳුන්වා දී තිබේන අතර ඒ අනුව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ගෙන් සැදුම්ලත් සමාගම්වලින් අයකරන ආදායම් බදු අනුපාතය සියයට 14 කි.

දැනට විවිධ අනුපාත යටතේ පුද්ගලයින්ගෙන් සමාගම්වලින් අයකරන බදු අනුපාත හැකි තරම් සරල කිරීම, නව ආයෝජනවලට ලබාදෙන බදු නිදහස් කිරීම්, දීමනා වැඩිකිරීම නව පනතින් සිදුකරන බවද මුදල් අමාත්‍යවරයා සදහන් කර සිටියේ.

බැංකු, මූල්‍ය සහ රක්ෂණ ආදිය මෙන්ම නිෂ්පාදන, වෙළෙඳාම යන අංශවලින් අයකරන බදු අනුපාතය සියයට 28 කි. ඉහළ බදු අනුපාතයක් අයකරනුයේ මධ්‍යසාර, දුම්කොළ, ඔට්ටු සහ සූදු ව්‍යාපාර සඳහාය. එහි අනුපාතය සියයට 40ක් බව මුදල් ඇමැතිවරයා පෙන්වා දුන්නා.

නව ආදායම් පනත මඟින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන්, භාණ්ඩ හා සේවා අපනයන, දේශීය තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තය, ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය, අධ්‍යාපන, සංචාරක, ධීවර හා වැවිලි කර්මාන්තය, පුනර්ජනනීය බලශක්ති, විදේශීය සේවාදායකයින්ට නැව් බඩු ගෙනයෑමේ පහසුකම් සැලසීම, සේවක භාර අරමුදල්, අර්ථසාධක අරමුදල්, විශ්‍රාම අරමුදල්, සේවාන්ත අරමුදල් සහ පුණ්‍යායතනවලින් අයකරනුයේ සියයට 14 ආදායම් බදු අනුපාතිකයකි. සමාගම් ආදායම් බදු නිදහස් කිරීම් යටතේ කොළඹ මූල්‍ය නගරයේ ව්‍යාපෘතිය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්, තොරතුරු තාක්ෂණය, රත්තරන් මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අපනයනයන් ඇතුළු බොහෝ දේවලින් බදු අය කිරීම් නිදහස් කොට තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*