නරේන්ද්‍ර මෝඩි කදුකරයේ දේශපාලන නායකයන් හමුවු අයුරු


narendramodi-meeting-leaders-of-regional-Tamil-community-in-Dickoya

ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝඩි මහතා පසුගියදා කදුකරයේ කල සංචාරය අතරතුර කදුකරයේ දේශපාලන නායකයන් සමග පෞද්ගලික මට්ටමින් සාකච්ඡා පවැත්වුවා.

narendramodi meeting leaders of regional Tamil community in Dickoya (1) narendramodi meeting leaders of regional Tamil community in Dickoya (2) narendramodi meeting leaders of regional Tamil community in Dickoya (3) narendramodi meeting leaders of regional Tamil community in Dickoya (4) narendramodi meeting leaders of regional Tamil community in Dickoya (5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*