ග්‍රාමීය දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගෙන එම සදහා වයඹ පළාත් ක්‍රීඩා සංකීර්ණය


WAYABA_L

ග්‍රාමීය දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ජයග්‍රහණ සදහා දොරගුළු විවර කරමින් පළාත් මට්ටමින් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම යටතේ ඉදි කිරීමට යෝජිත වයඹ පළාත් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ

පළමු අදියර යටතේ

· රුපියල් මිලියන 175 ක වියදමින් ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරය,

· රුපියල් මිලියන 85 ක වියදමින් පිහිනුම් තටාකය,

· රුපියල් මිලියන 65 ක වියදමින් ප්‍රේක්ෂකාරය

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ හා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මඟපෙන්වීමෙන්,වයඹ පළාත් ක්‍රීඩා සංකීර්ණය සදහා මුල්ගල තැබීමේ උත්සවය හෙට පැවැත්වෙන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරනවා.

එදින ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරන ජාතික ක්‍රීඩා සංවර්ධන වැඩසටහන (අධිෂ්ඨාන) යටතේ ක්‍රීඩා කුසලතාවයන් හදුනා ගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ දිවයිනේ සෑම අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයකම ක්‍රීඩා පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කිරීම සනිටුහන් කරමින්

· බිංගිරිය අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ලෙස තොරාගෙන ඇති බිංගිරිය ශ්‍රී සරණංකර ජාතික පාසල සදහාත්,

· උඩුබද්දාව අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයේ පුහුනු මධ්‍යස්ථානය ලෙස තොරාගෙන ඇති දුම්මලසූරිය ජේ.ආර්.ජයවර්ධන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සදහාත්

ක්‍රීඩා උපකරණ ප්‍රදානය කිරීම.

03. ක්‍රීඩා කුසලතා හදුනාගැනීමේ පරීක්ෂණයෙන් පුහුණුව සදහා සුදුසුකම් ලබන බිංගිරිය අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයේ දරුවන් 221 දෙනෙක් හා උඩුබද්දාව අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයේ දරුවන් 137 දෙනෙක් සදහා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය හා නිල ලාංඡන පැළදවීම.

04. ක්‍රීඩා සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයකම අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරගාවලියට සහභාගී වූ සක්‍රීය ක්‍රීඩා සමාජ සදහා ක්‍රීඩා උපකරණ ප්‍රදානය කිරීම යන වැඩසටහන්ද ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතයි.

Indoor Stadium Pavillion and track 1 Swimming Pool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*