නොගැළපෙන කැබිනට් සංශෝධන එපා!!! ආණ්ඩුවට අභියෝගයක්!


chaminda

අමාත්‍යවරුන් සතුටු කිරීමට නොගැළපෙන කැබිනට් සංශෝධනයක් ගෙන එන්නේ නම් වෙනත් පාලනයකට යොමුවී ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි පවසනවා.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සහ තම පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ එක්ව එම පාලනය පිහිටුවීමට කටයුත්ටු කරන බවයි මන්ත්‍රීවරයා පවසා සිටියේ.

පස්සර ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*