මහජන නියෝජිතයන් 225 දෙනා අතරින් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලැබූ අය කවුද?


Parliment_talk

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායකය නියෝජනය කරන ගරු මහජන නියෝජිතයන් 225 දෙනා අතරින් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලැබූ මන්ත්‍රීවරුන් සිටීද යන්න විමසා බැලීම සඳහා 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ පණත යටතේ තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සදහා ජනතා ක්‍රියාකාරිත්වය හේවත් PAFFREL සංවිධානය අයදුම්පතක් යොමුකර තිබේ.

තොරතුරු නිලධාරීතුමා,
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව,
සුහුරුපාය,
ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
බත්තරමුල්ල.

2016.05.16

මහත්මයාණෙනි,

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය විමසා බැලීම.

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායකය නියෝජනය කරන ගරු මහජන නියෝජිතයන් 225 දෙනා අතරින් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලැබූ මන්ත්‍රීවරුන් සිටීද යන්න විමසා බැලීම සඳහා 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ පණත යටතේ මෙම අයදුම්පත්‍රය යොමු කරමු.

එමෙන්ම එය පහත සඳහන් කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් මහජන සුභ සිද්ධිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන බව කාරුණිකව දන්වමි.

1.ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව වෙනත් රටක පුරවැසියකුද වන ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියකුට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස කටයුතු කිරීමට නොහැකිවීම.

2.ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියට අදාලව ලැබුනු නඩු තීන්දුව සැමට එක ලෙස ක්‍රියාත්මක විය යුතු වීම.

3.ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳ චෝදනා එල්ල වන මහජන නියෝජිතයන්ට තමාගේ නිවැරදිභාවය ඔප්පු කිරීමට ක්‍රමවේදයක් නොමැතිකම.

4.ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත පුද්ගලයන්ට ඕනෑම මොහොතක රට හැර යා හැකි බැවින් ව්‍යවස්ථාදායකය තුල සැබෑ ලෙසම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ අභිලාශයන් ඉස්මතු වන ආකාරයට නීතී ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට දායකවේද යන සාධාරණ සැකය.

5.ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට රටවල් දෙක අතර ඇති වන ගැටළුවකදී හෝ වෙනයම් ගිවිසුමකදී ඔහු හෝ ඇය කුමන පාර්ශවයක් වෙනුවෙන් ක්‍රියාකරයිද යන සාධාරණ සැකය.

ඉහත කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් සිවිල් සංවිධානයක් ලෙස මහජන අභිවෘද්ධිය සලකා මෙම අයදුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන බැවින් ඒ සඳහා ඉහල සැලකිල්ලක් දක්වමින් අප වෙත තොරතුරු ලබා දෙන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

මෙයට,
විශ්වාසී,

රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි
විධායක අධ්‍යක්ෂක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*