මියගිය වැසියන් සිහිකල මුලතිව් නගරයේ හර්තාලය


MULATHI_H

යුද්දයෙන් මියගිය වැසියන් සිහි කරමින් අද (18) දිනය පුරා මුලතිව් නගර මධ්‍යයේ පිහිටි සියලුම වෙළඳසැල් වසා දමමින් හර්තාලයක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුනා.

මුලතිව් හා පුදුකුඩිඉරිප්පු වෙළඳ සංගමය විසින් සංවිධානය කොට තිබූ මෙම හර්තාලය හේතුවෙන් දෛනික කටයුතු අඩාල වී තිබූ අතර වෙළඳසැල් වසා තිබුණද රජයේ කාර්යාල හා බැංකු සියල්ලක්ම විවෘතව පැවැති බවයි වාර්තා වන්නේ.

h1 h2 h3 h04 h05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*